As actividades para xuvenís teñen o obxectivo de descubrir outras alternativas dentro da montaña que son menos habituais e nas que xa se necesita ter unha idade mínima, mais autonomía e un mínimo de coñecementos para realizalas xa que se pretende que fagan todo tipo de actividades relacionadas coa montaña e o medio natural.

Para este ano temos programadas un bo numero de actividades que van desde escalada, espéleo, canoaxe, rafting, surf, mergullo, etc. Estas actividades están pensadas para socios e socias entre os 12 e 18 anos. Con todo tamén poderá participar calquera adulto sempre que queden prazas dispoñibles.

 As datas sairán na circular mensual, podendo estas ser tamén anunciadas no blog do club.

ACTIVIDADES DO SEMESTRE

SENDEIRO RÍO MANESES
Data: 15 de xaneiro
Lugar: Campo Lameiro

1

RUTA POLAS PASARELAS
Data: 29 de xaneiro
Lugar: Sistelo

2

MACIZO VALDEPRADO-LEITARIEGOS
Data: 11 e 12 de febrero
Lugar: Leitariegos

3

FERVENZA DE CARDARNOXO E ENXEÑO
Data: 26 de febrero
Lugar: Boiro

4

RÍO XABRIÑA
Data: 12 de marzo
Lugar: Mondariz-Covelo

5

RUTA DAS MINAS
Data: 26 de marzo
Lugar: Brues-Boboras

6

SEMANA SANTA
Data: 6 ao 9 de abril
Lugar: Lagos de Sanabria

7

ACTIVIDADE DE MONTAÑA
Data: 29 de abril-1 de maio
Lugar: Torrebarrio

8

RÍO BARRAGÁN
Data: 21 de maio
Lugar: Fornelos de Montes

9

RUTA EN KAYAK
Data: 4 de xuño
Lugar: Ensenada de San Simón

10

CAMPAMENTO SAN BERNARDO
Data: 17 e 18 de xuño
Lugar: Manzaneda

11

PICOS DE EUROPA
Data: 22 ao 25 de xullo
Lugar: Refuxio Vegarredonda

12
9

Desde hai uns anos un grupo de rapaces e rapazas, procedentes a maior parte deles da Sección Infantil, de arredor dos quince anos, veñen realizando actividades moi diversas pensadas exclusivamente para eles, coas que se están a introducir en novas disciplinas deportivas. A elas xa acoden sós, coa autorización asinada dos seus responsables. Estas saídas adoitan ser anunciadas na circular pero, en ocasións e debido ás peculiaridades do grupo (os calendarios escolares e outras cuestións) poden ser convocados ás mesmas tamén a través doutros medios. O máis frecuente é que acudan con un ou dous monitores do club ou mesmo co apoio doutros técnicos, segundo a actividade a realizar.

  Con frecuencia o club promove, e subvenciona, cursos de escalada, montaña invernal, espeleoloxía e outros, pensados especificamente para este grupo. Loxicamente é obrigatorio estar federado, se ben, a licenza deportiva tamén conta cunha subvención por parte do club de arredor do 50%.

  Pouco a pouco o grupo xuvenil vaise introducindo tamén noutras prácticas deportivas como a espeleoloxía, as travesías de montaña con vivac, campamentos, montaña invernal ou piragua, adaptadas sempre ás necesidades propias desta franxa de idade e levándoas a cabo de forma autónoma. Cando as circunstancias o permiten, o grupo realiza estas prácticas fóra de Galicia, visitando e realizando ascensións en Picos de Europa e Pireneos.

GALERIA DE FOTOS