ACTIVIDADES SOCIO-CULTURAIS

ASEMBLEA ORDINARIA

Xunta Directiva

Data e hora: 03/03/023  20:00 h.

Lugar: Local Social

CEA  ANIVERSARIO – HOMENAXE AO SOCIO

Data e hora: 04/03/023, 21:00 h

Lugar: Hotel Coia

URRIELLU 73 ALPES 74 Charla-proxección

Data e hora: 17/03/023, 20:30 h

Lugar: Local Social

O TESOURO ESPELEOLÓXICO GALEGO

Presentación libro

Data e hora: 14/04/023, 20:30 h

Lugar: Local Social

LOCAL SOCIAL

Ademais das actividades deportivas, o club conta cunha importante “vida social” que se traduce en diversas actividades de carácter lúdico e cultural que teñen lugar no Local Social da rúa Brasil. Deste xeito, organízanse unha ou dúas charlas-proxeccións cada mes, de contidos moi diversos que poden ter relación coa nosa práctica deportiva ou non, xa que se trata de encher de información plural e diversa  as tardes dos venres e dar utilidade deste xeito as instalacións  para disfrute dos socios.

No ano 2015  a instalación dun búlder veu completar máis a oferta, neste caso deportiva, dos  actos que teñen lugar na sede do club, sumándose así ás conferencias, asembleas, cursos de fotografía ou GPS, exposicións, celebracións e aos ensaios do grupo de Canto Tradicional do club “Voces da Surbia” que teñen lugar todos os xoves.

RED SOCIAL

Actuación da Agrupación de Canto Tradicional do club “Voces da Surbia” en setembro de 2016.

Dende decembro de 2015 o Local Social  conta con este búlder para prácticas e adestramentos de escala