Concursos y Juegos, Sección de Medioambiente

Rúbrica III Concurso de fotografía dixital do Courel

RÚBRICA PARA EVALUAR UNHA FOTOGRAFÍA

Nome do autor/a: ___________________________________________________

CATEGORÍA 4 EXCELENTE (2.5/1ptos) 3 SATISFACTORIO (1.67/0.5pts) 2 MELLORABLE (0.84/0.25pts) 1 INSUFICIENTE (0/0pts)
CONTIDO (2.5pts) Do 76 ao 100% da imaxe ten contido relevante. Os elementos significativos da fotografía

están contidos na imaxe.

Do 51 ao 75% da imaxe

ten contido relevante.

Os elementos significativos da fotografía están contados na imaxe.

Do 26 ao 50% da imaxe ten contido relevante.

Algúns elementos significativos da fotografía

están contidos na imaxe.

Do 0 ao 25% da imaxe

ten contido relevante.

Varios elementos significativos da fotografía non están contidos na imaxe.

ORGANIZACIÓN ESTÉTICA (2.5pts) Identifícase o primeiro plano perfectamente, é de gran interese e ademais dirixe ao observador cara o tema principal.

O tema principal

destaca notablemente.

Identifícase o primeiro plano perfectamente, e ademais dirixe ao observador cara o tema principal.

El tema principal destaca.

Resulta difícil identificar o

primeiro plano, que non dirixe ao observador cara o tema principal.

O tema principal se confunde co el primeiro plano.

Non se pode identificar un

primeiro plano.

É difícil determinar cal é o tema principal da fotografía.

CREATIVIDADE (2.5pts) O tema principal ten forte presenza e é moi rechamante. A composición da fotografía ten elementos innovadores. O tema principal é bastante rechamante.

A composición da fotografía ten algúns elementos

innovadores.

O tema principal é pouco rechamante.

A composición da fotografía ten algúns elementos

irrelevantes.

O tema principal é simple e escaso.

A composición da fotografía está saturada de elementos

irrelevantes.

TÉCNICA (2.5pts) A fotografía está moi ben enfocada e o contraste é óptimo.

Os reflexos e puntos brillantes están moi ben tratados. As cores son limpas e fortes.

A fotografía está moi ben enfocada e o contraste é adecuado. Os reflexos e puntos brillantes son mínimos. As cores son limpas e fortes. A fotografía está desenfocada

nalgunhas partes e o contraste é inadecuado. Aparecen algúns reflexos e puntos brillantes.

As cores son pouco limpas e fortes.

A fotografía está desenfocada

E o contraste é inadecuado.

Predominan reflexos e puntos brillantes.

As cores son débiles.

CATEGORÍA 1 EXCELENTE 0.75 SATISFACTORIO 0.5 MELLORABLE 0 INSUFICIENTE
DESCRICIÓN AMBIENTAL E CLASIFICACIÓN EN AUTÓCTONO/ALÓCTONO (1 pto) O autor fixo unha descritiva ambiental do que se observa na fotografía prestando especial atención a se se mostran especies alóctonas o autóctonas sen equivocación. O autor fixo unha descrición ambiental do que se amosa pero chegou a unha conclusión errónea respecto a se son especies autóctonas o alóctonas. O autor só fixo unha descrición da fotografía sen mencionar se se trata de especies autóctonas o alóctonas. O autor non fixo ningún tipo de descrición de la fotografía.

 

 

Regresar a la lista