Actividades Actividades Sociais-Culturais

MASCARAS TREVINCAS

Xa podedes pasar a mercar algunha mascarilla co logo do club. Dado que parece queaínda van formar parte do «material» necesario para as actividades, fixemos algunhas para aqueles socios que a queiran lucir.

Son reutilizables e contan con todas as garantías sanitarias.