O proceso para a solicitude da licenza federativa así como que facer en caso de accidente descríbese neste apartado.

LICENZAS FEDERATIVAS INFANTÍS / XUVENÍS
Lembrade que as LICENZAS FEDERATIVAS para os infantís e xuvenís teñen unha subvención do 50% sempre e cando un dos titores sexa socio/a do club.

Unha licenza que che asegura nas túas actividades deportivas de montaña. Unha licenza solidaria co Montañismo e cos Montañeiros.

Tarxeta FEDME, somos montaña

A FGM publicou a información relativa ás Licenzas Federativas para o ano 2022.

Información na FGM

Por diversas razóns administrativas as solicitudes de Licenzas, asistencia a cursos da EGAM ou actividades federativas, DEBEN XESTIONARSE SEMPRE a través do club, nunca directamente na Federación. Excepcionalmente, por motivos de urxencia, podería facerse unha xestión directa coa FGM pero sempre poñéndoo en coñecemento da administración do club.

Para solicitar a Licenza debedes seguir os pasos:

a) Escoller a MODALIDADE que precisedes para a actividade deportiva que ides a realizar. Ex: B (Consultar táboa de prezos)
b) Facer o ingreso do importe total, NA CONTA DO CLUB. Pedir no Banco que no apartado «Concepto» poñan LICENZA, E O VOSO NOME. Ex: LICENZA LUÍS GARCIA G.

c) Facernos chegar o Documento de Solicitude cos vosos datos ben cubertos, se pode ser, o mesmo día que facedes o ingreso. Aquí podedes: Descargar impreso de solicitude 

Os ingresos na conta xa os verificamos nós dende o club. Solicitaremos a Licenza á FGM unha vez recibamos o Documento de Solicitude e teñamos constancia do ingreso. A compañía Aseguradora concertada é MAPFRE.

IMPORTANTISIMO: Obrigatorio pasar a recoller a Licenza antes de facer as actividades para confirmar que estades cubertos pola Compañía Aseguradora. Chamar ao club aos dez días de tela solicitado.

QUE FACER EN CASO DE ACCIDENTE?

En caso de accidente, tedes que seguir o procedimento establecido pola Federación Galega de Montañismo. Podedes consultar a información premendo aquí.