Licenza Federativa

Licenza Federación Galega de Montañismo 2023

LICENZA FEDERACIÓN GALEGA DE MONTAÑISMO 2023

Xa  podes tramitar a túa licenza para a Federación Galega de Montaña 2023

 

Estar federado dáche dereito a:

 • Participar con preferencia nas actividades federativas (FGM/FEDME)
 • Participar nos cursos da Escola Galega de Alta Montaña (EGAM)
 • Axudas económicas nalgunhas actividades federativas de ámbito galego, estatal e internacional
 • Usar os refuxios galegos e os que teñan convenio
 • Prezos moi reducidos nos refuxios galegos,  
 • Comunhttps://fedgalmon.gal/refuxios/icacións periódicas
 • Calenhttps://fedgalmon.gal/refuxios/dario de actividades
 • Participar en actividades divulgativas
 • Competicións oficiais de escalada e carreiras por montaña
 • Tódalas vantaxes de pertencer á Federación Española FEDME:   https://fedme.es/licencia-fedme/

Datos importantes

Licenzas válidas por ano natural. Tódalas licenzas caducan o 31 de decembro.
Non poderán tramitarse licenzas daqueles que omitan consignar tódolos seus datos ou o fagan de forma incorrecta.
Tódolos duplicados do carné federativo motivados por erros do clube solicitante, extravío, roubo ou ampliación de cobertura do seguro, terán que pagar 3 euros por tramitación.

Novidades

Este ano haberá tres novidades referente ás licenzas federativas:

 1. Por primeira vez na FGM haberá unha licenza de Inclusión Social

 2. Haberá licenza infantil na modalidade OT.

 3. Melloras propostas Asistencia no Estranxeiro coa póliza AON_ALLIANZ contratada.

Prezos

Máis información aquí