ACTIVIDADES DO SEMESTRE

(*) Como consecuencia das obrigas educativas dos nosos infantís (aulas, exames, etc.), vémonos na necesidade de planificar as actividades deste grupo con pouco tempo de antelación polo que é posible que moitas das saídas non aparezan publicadas nesta web. Para ter a información actualizada, poderedes consultar o noso blog onde teredes cumprida conta de todas as actividades previstas por estas mozas e mozos.

SENDEIRO RÍO MANESES
Data: 15 de xaneiro
Lugar: Campo Lameiro

1

RUTA POLAS PASARELAS
Data: 29 de xaneiro
Lugar: Sistelo

2

MACIZO VALDEPRADO-LEITARIEGOS
Data: 11 e 12 de febrero
Lugar: Leitariegos

3

FERVENZA DE CARDARNOXO E ENXEÑO
Data: 26 de febrero
Lugar: Boiro

4

RÍO XABRIÑA
Data: 12 de marzo
Lugar: Mondariz-Covelo

5

RUTA DAS MINAS
Data: 26 de marzo
Lugar: Brues-Boboras

6

SEMANA SANTA
Data: 6 ao 9 de abril
Lugar: Lagos de Sanabria

7

ACTIVIDADE DE MONTAÑA
Data: 29 de abril-1 de maio
Lugar: Torrebarrio

8

RÍO BARRAGÁN
Data: 21 de maio
Lugar: Fornelos de Montes

9

RUTA EN KAYAK
Data: 4 de xuño
Lugar: Ensenada de San Simón

10

CAMPAMENTO SAN BERNARDO
Data: 17 e 18 de xuño
Lugar: Manzaneda

11

PICOS DE EUROPA
Data: 22 ao 25 de xullo
Lugar: Refuxio Vegarredonda

12
9

Dende hai xa varios anos, o Club Peña Trevinca Montañeiros de Galicia estableceu unha Sección Infantil que vén funcionando regularmente, onde pais e nenos gozan de actividades ao aire libre, realizando rutas de sendeirismo e ascensións en media montaña, nunhas actividades deseñadas e desenvolvidas especificamente para esta sección.

Cada mes o club leva a cabo dúas actividades que adoitan ser, unha de domingo e outra de fin de semana. Estas actividades, ás que normalmente nos desprazamos en autobús, teñen lugar dentro e fóra de Galicia, visitando con certa frecuencia lugares como O Courel, Trevinca, As Fragas do Eume ou  ben  distintas zonas do rural galego e portugués. En ocasións, tamén nos trasladamos a realizalas a zonas de montaña de León, Picos de Europa etc.

Como para calquera actividade do club, é preciso ser socio, e no caso dos menores tamén é obrigatorio estar federado. O custe da licenza federativa conta cunha importante subvención por parte do club. A posesión desta licenza dá pé a ter cobertura de accidentes e a poder participar en actividades federativas.

A cada actividade o menor debe ir acompañado de, cando menos, unha persoa responsable (nai, pai, titor…) que participará coa actividade do grupo. Deste xeito, pais e nenos  conviven dende o momento de subir ao bus, nun ambiente de aventura e disfrute que os leva a vivir, e compartir, deporte e natureza.

Con certa frecuencia aprovéitanse estas rutas para visitar museos, mosteiros ou calquera outro lugar de interese cultural ou etnográfico, tratando de dar contido e diversidade ás actividades, de xeito que estas proporcionen un valor engadido á formación dos rapaces.

No aspecto puramente deportivo, os nenos poden ir introducíndose no mundo da escalada, fortalecéndose e gañando en aspectos de coñecemento e seguridade. Para poñer en práctica estas capacidades, o club conta cunha instalación de búlder no propio local social.

A importancia e desenvolvemento que desta sección se fai dentro do club,  lévanos a contar con preto de cen rapaces federados. Nenos e nenas que desenvolven estas actividades ao longo de todo o ano.

GALERIA DE FOTOS