DATOS IDENTIFICATIVOS:

DATOS BANCARIOS:

DOCUMENTACIÓN :

Dende aquí poderá enviar arquivos adxuntos, tan só faga click no botón e selecione os que queira enviar , recorde que pode enviarnos varios arquivos adxuntos nun ficheiro comprimido.


ACEPTACIÓN DAS CONDICIÓNS :

Acepto as normas do club, que me son entregadas neste momento, para o meu coñecemento a así mesmo: