Para facerte socio de Club Peña Trevinca, non tes máis que descargar o ficheiro chamado Solicitude de Ingreso/ Solicitude de ingreso para menores de idade, cumprimentalo debidamente e envialo a:

Club Peña Trevinca Montañeiros de Galicia
R/ Brasil, 46 Entreplanta. 36204 VIGO (Pontevedra)

Podes envíalo tamén por correo-e: info@trevinca.es

Ou, se o prefires, tamén podes facelo directamente cumplimentando o formulario de abaixo ou ben no noso local, nesa mesma dirección. Convidámoste a que nos visites ou nos chames para que teñas unha información máis completa das actividades e do club. Teléf. 660 69 35 35

Ingreso altas,  número de conta : ES88 2080 5046 2930 4001 8773

Ser socio do Club Peña Trevinca Montañeiros de Galicia significa que, ademais de pertencer a un club pioneiro en Galicia na difusión do montañismo e outros deportes relacionados coa montaña e a natureza, tamén disfrutarás doutras vantaxes, como por exemplo:

Poder participar nas actividades de sendeirismo, montañismo, escalada, esquí e outras que organice o club.
Poder obter a licenza federativa con todas as vantaxes que esta leva.
Subvencións de actividades, licenza federativa e cursos da F.G.M.
Uso gratuíto de material de escalada e montaña dispoñible no club.
Posibilidade de uso do noso refuxio de Faro Budiño, e asesoramento para o uso de albergues e refuxios doutros clubs de España.
Acceso á biblioteca e á información de sendeiros de que dispón o club.
Descontos nalgunhas tendas de material de montaña.
Poder participar nos concursos e actividades establecidos polo club, nos que se entregan distintos trofeos e recoñecementos ao completar os mesmos.
Os interesados poden consultar na F.G.M. os distintos tipos de seguro e as coberturas que teñen asociadas, xa que varían segundo a complexidade do risco.

Podes facerte socio se o desexas, cumplimentando o seguinte formulario

DATOS IDENTIFICATIVOS:

DATOS BANCARIOS:

DOCUMENTACIÓN :

Desde aquí podrá enviar archivos adjuntos, tan solo haga click en el botón y seleccione los que quiera enviar. recuerde que puede enviarnos varios archivos adjuntos en un fichero comprimido.


ACEPTACIÓN DE LAS CONDICIONES :

Acepto las normas del club, que me son entregadas en este momento, para o mi conocimiento y  así mismo: