Actividades Actividades Sociais-Culturais, Actividades Escalada, Notas Informativas

ESCALADA SOSTENIBLE GALICIA

No Club Peña Trevinca Montañeiros de Galicia colaboramos con Escalada Sostenible Galiciawww.escaladasosteniblegalicia.org


ESGa é unha asociación que promove unha mellor regulación da actividade da escalada nos espazos naturais galegos, así como a súa compatibilidade coa conservación do medio, coa propiedade e cos diferentes corpos xestores.


¡Involúcrate!