Notas Informativas

ELECCIÓNS 2022 A PRESIDENTE/A DO CLUB PEÑA TREVINCA

Rematado o proceso electoral, podemos comunicar que temos novo presidente no club, o socio Lois Faro, que asume o cargo con moita ilusión. Agradecémoslle de antemán o traballo desinteresado que vai desenvolver para o club e desexámoslle moita sorte, tanto a el como ao seu equipo, nesta nova andadura.
——————     Ο     ——————    Ο     ——————       Ο       ——————

Como todos sabedes, estamos nun ano electoral tanto na FGM coma no noso club. Pois seguindo o procedemento establecido nos estatutos, o día venres 23 de setembro celebrouse no club a Asemblea Extraordinaria que da inicio ao proceso electoral no que se aprobou o calendario e nomeouse a Xunta Electoral. Contamos coa presenza de 40 socios que puidemos gozar do resumo que Carlos Garrido, a modo de despedida como directivo, fixo dende o 2005 no que comezou como secretario e seguiu anos mais tarde como presidente e, con este acto, da por finalizada esta etapa.
Un agradecemento moi grande ao labor desenvolvido para o club durante todos estes anos tanto a el coma a todos os que lle acompañaron na xunta directiva.
Animámosvos a participar neste proceso electoral.