Actividades de neve, Cursos, Notas Informativas

CURSO DE MONTAÑISMO INVERNAL

15 e 16 de febreiro
Un ano máis, dado que sodes moitos os que solicitades este curso, e tamén pola necesidade de ter a formación precisa para moitas das actividades que desenvolve o club, temos solicitado xa este curso á FGM- EGAM, específico para socios federados do noso club. 

O número de prazas é limitado, en principio, a 8 participantes.  
Máis información sobre prezos ou subvencións chamando ao club. 

A inscrición, neste caso, unicamente terá validez se se fai a través do club, ben chamando por teléfono ou de forma presencial.

A lista ábrese hoxe ata o 4 de febreiro.