Actividades dos Xuvenís, Actividades Montañismo e Sendeirismo

CURSO DE MONTAÑA INVERNAL

Un ano máis, dado que sodes moitos os que solicitades este curso e tamén pola necesidade de ter a formación precisa para moitas das actividades que desenvolve o club, temos solicitado xa  este curso á FGM- EGAM, específico para socios federados do noso club. O número de prazas é limitado, en principio a 8 participantes e, de non poder realizarse na data sinalada, pasariámolo posiblemente para o 23/24 do mesmo mes. 

Máis información sobre prezos ou subvencións chamando ao club. A inscrición, neste caso, únicamente terá validez se se fai a través do club, ben chamando por teléfono ou de forma presencial.


A LISTA ESTARÁ ABERTA DENDE HOXE ATA O XOVES 31 ÁS 21,00h.

Regresar a la lista