Actividades dos Xuvenís, Concursos Sociais

CONCURSOS PARA SOCIOS INFANTÍS ATA 15 ANOS (inclusive)

3ª CATEGORÍA: 8 MONTES DE MÁIS de 300m ( 1 ano)
2ª CATEGORÍA: 10 MONTES DE MÁIS de 400m (1 ano)
1ª CATEGORÍA: 12 MONTES DE MÁIS de 500m (1 ano)
PREMIO EN CADA CATEGORÍA: a elixir TROFEO ou DIPLOMA

* CONCURSO TEITOS DE GALICIA: poderán optar os socios infantís que teñan realizadas as tres Categorías e consiste en ascender os dous cumes mais altos das catro provincias. 
PRAZO: 1 ANO . PREMIO: TROFEO
Pena Trevinca Sur

San Mamede

Mustallar

Pía Páxaro

Nª Sª do Faro

Faro de Avión

Pilar

A Moa/Pindo
Ourense

Ourense

Lugo

Lugo

Pontevedra

Pontevedra

A Coruña

A Coruña
2.127

1.619

1.935

1.611

1.177

1.154

   803

   627

* CONCURSO EDELWEISS: poderán optar os socios infantís que teñan realizadas as tres categorías e consiste en: 25 MONTES DE MÁIS DE 400m de altitude e 5 CAMPAMENTOS en cumes non inferiores aos 400m.
PRAZO: 2 ANOS. PREMIO: TROFEO

Unha vez cumpridos os 15 anos de idade os socios infantís pasarán automaticamente a puntuar nas categorías de maiores, empezando pola 3ª categoría. Se cumpren esa idade durante o período de concursos respectaráselles o concurso que estean facendo ata que o finalicen.