Licenza Federativa, Notas Informativas

Coberturas da Licenza Federativa 2016

No ano 2016, a compañía que dará cobertura de seguro médico é Mapfre.
A FGM ten na súa web a póliza correspondente.
Podedes ver as coberturas (as mesmas que no 2015) neste pdf: 
PolizaMapfreFGM2016.pdf