Actividades Sociais-Culturais

ASEMBLEA XERAL ORDINARIA E EXTRAORDINARIA 27 Febreiro, 20:00 horas

A Xunta Directiva do Club Peña Trevinca Montañeiros de Galicia convoca a todos os socios a una Asemblea Xeral Ordinaria a celebrar no local social do club o vindeiro 27 de Febreiro, ás 20,00 horas en primeira convocatoria e ás 20,30 horas en segunda convocatoria, coa seguinte ORDE DO DÍA:
 
1.- Lectura e aprobación, se procede, da Acta anterior.
2.- Estado de Contas e Orzamentos ano 2015.
3.- Lectura resumo Actividades ano 2014.
4.- Elección do Comité de Garantías do Socio.
5.- Rogos e preguntas.

A Xunta Directiva do Club Peña Trevinca Montañeiros de Galicia convoca a todos os socios a unha Asemblea Xeral Extraordinaria a celebrar no local social do club o vindeiro día 27 de Febreiro, unha vez remate a Asemblea Ordinaria convocada no mesmo día, coa seguinte ORDE DO DÍA:

1.- Lectura e aprobación, se procede, da Acta anterior.
2.- Aprobación, se procede, da instalación dunha zona de Búlder no Local Social.
3.- Aprobación, se procede, da creación dunha Sección de Espeleoloxía.
4.- Rogos e preguntas.
 
¡¡¡¡Agradecemos a vosa asistencia!!!!