Licenza Federación Galega de Espeleoloxía 2023

Xa podes tramitar a túa licenza para 2023

Cada federado pode descargala en PDF desde a web e imprimir (coa opción ‘sen axuste de páxina’), recortar e plastificar.

Desde o venres da semana en que se recibe na FGE o impreso de solicitude, poderás acceder a túa licenza federativa as veces que queiras, dende a ligazón nesta páxina.

A licenza deportiva autonómica é un dereito individual do espeleólogo que se exercita a través da pertenza aos clubs ou individualmente; é persoal e intransferible e a súa validez é dun ano natural.

Esta licenza é necesaria para poder tomar parte nas actividades oficiais da Federación Galega de Espeleoloxía (FGE), integrarse na mesma e concorrer ás subvencións que outorga.

Características principais

 • A cobertura en Rescates aplícase a todas as actividades (principais e complementarias).
 • Os menores de 18 anos necesitan unha autorización paterna, que será custodiada polo club ao que pertenzan.
 • A FGE tramitará as licenzas cada xoves ás 12 DA MAÑÁ, ou ben o penúltimo día laborable, no caso de ser festivo.
 • Recoméndase ler o Protocolo de Actuación no caso de Accidente Deportivo, accesible na web da Federación.

Prezos licenzas (Nova Actualización)

 

MÁIS INFORMACIÓN

Licenza Federación Galega de Montañismo 2023

LICENZA FEDERACIÓN GALEGA DE MONTAÑISMO 2023

Xa  podes tramitar a túa licenza para a Federación Galega de Montaña 2023

 

Estar federado dáche dereito a:

 • Participar con preferencia nas actividades federativas (FGM/FEDME)
 • Participar nos cursos da Escola Galega de Alta Montaña (EGAM)
 • Axudas económicas nalgunhas actividades federativas de ámbito galego, estatal e internacional
 • Usar os refuxios galegos e os que teñan convenio
 • Prezos moi reducidos nos refuxios galegos,  
 • Comunhttps://fedgalmon.gal/refuxios/icacións periódicas
 • Calenhttps://fedgalmon.gal/refuxios/dario de actividades
 • Participar en actividades divulgativas
 • Competicións oficiais de escalada e carreiras por montaña
 • Tódalas vantaxes de pertencer á Federación Española FEDME:   https://fedme.es/licencia-fedme/

Datos importantes

Licenzas válidas por ano natural. Tódalas licenzas caducan o 31 de decembro.
Non poderán tramitarse licenzas daqueles que omitan consignar tódolos seus datos ou o fagan de forma incorrecta.
Tódolos duplicados do carné federativo motivados por erros do clube solicitante, extravío, roubo ou ampliación de cobertura do seguro, terán que pagar 3 euros por tramitación.

Novidades

Este ano haberá tres novidades referente ás licenzas federativas:

 1. Por primeira vez na FGM haberá unha licenza de Inclusión Social

 2. Haberá licenza infantil na modalidade OT.

 3. Melloras propostas Asistencia no Estranxeiro coa póliza AON_ALLIANZ contratada.

Prezos

Máis información aquí